Ať se stane cokoli, tvařte se jako by to byl záměr.

Prosinec 2007